Τελευταία Νεα

Παλαιότερα νεα

21Ιαν

Σημαντικές αλλαγές στις εμπορικές – επαγγελματικές μισθώσεις

by KMLaw Firm  Comments (0)
28 Φεβρουαρίου 2014: Σημαντικές αλλαγές στις εμπορικές – επαγγελματικές μισθώσεις Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4242/2014 (ΦΕΚ Α΄ 50/28.2.2014), που τροποποίησε το Π.Δ. 34/1995 που εφαρμόζεται στις εμπορικές / επαγγελματικές μισθώσεις, σοβαρές αλλαγές έγιναν...