2

Γιώργος Π. Κολιόπουλος – Εταίρος

Ο Γιώργος, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1993, είναι συνιδρυτής – εταίρος της KM LAW FIRM“.

Διετέλεσε για πολλά χρόνια στη θέση του Νομικού Συμβούλου της “ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.”, θυγατρικής εταιρείας της “ΔΕΗ Α.Ε.” , με αντικείμενο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Από αυτή τη θέση, διαδραμάτισε ρόλο “κλειδί” στις διαπραγματεύσεις με τεχνικές εταιρείες και συνεταίρους της “ΔΕΗ Α.Ε.” και συνέταξε πολυάριθμες συμφωνίες αναφορικά με τις σχέσεις συνεταίρων, κοινοπραξίες, διαχείριση έργων, κατασκευή και λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Προσφέρει επίσης τις υπηρεσίες τους σε πολλές άλλες εταιρείες ενεργές στον τομέα των  Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα.

Έχει μακρά δικαστηριακή εμπειρία με ειδίκευση στο ποινικό δίκαιο, όπου έχει χειριστεί υποθέσεις περιβαλλοντικών αδικημάτων και εργατικών ατυχημάτων, εμπορικές και αστικές υποθέσεις, καθώς και υποθέσεις οικογενειακού δικαίου.

Έχει ασχοληθεί με διάφορα εταιρικά ζητήματα και έχει συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις και σύνταξη πολλαπλών  εμπορικών συμφωνιών.

Από το 1998 είναι νομικός σύμβουλος σε μεγάλο Ελληνικό βιομηχανικό Όμιλο εταιρειών.

Ομιλεί την αγγλική γλώσσα.

1

Αλέξανδρος Α. Μαστέλλος – Εταίρος

Ο Αλέξανδρος, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1999, είναι συνιδρυτής – εταίρος της KM LAW FIRM“.

Εξασκεί επί μακρόν την εμπορική διαιτησία, διαμεσολάβηση και τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών. Έχει μεγάλη εμπειρία στις διαπραγματεύσεις και στη σύνταξη διαφόρων συμφωνιών, καθώς και στη χρηματοδότηση έργων, συμπράξεων, ακινήτων και έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχει ασχοληθεί με σύνθετες εμπορικές απαιτήσεις και σημαντικές συνεργασίες και επενδύσεις σε διεθνές περιβάλλον.

Είναι καλά εξοικειωμένος με το εταιρικό και επιχειρηματικό περιβάλλον μέσω της παρουσίας του στο Νομικό Τμήμα διαφόρων  εταιρειών στο χώρο της βιομηχανίας μετάλλων, πετρελαίου και αερίου.

Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με διαχείριση πλούτου, κληροδοσίες και οικογενειακές υποθέσεις.

Διατηρεί στενούς δεσμούς με τη “Σχολή Διεθνούς Διαιτησίας” του Κολεγίου Queen Mary του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, όπου έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη διεθνή εμπορική διαιτησία και το διεθνές εμπορικό δίκαιο.

Ομιλεί την αγγλική γλώσσα και κατανοεί σε ικανοποιητικό επίπεδο την γαλλική γλώσσα.